• Liga algorytmiczna
    • Liga algorytmiczna

    • 30.11.2021 15:12
    • W ramach Centrum Mistrzostwa Informatycznego
     obie nasze grupy wiekowe przystępują do Ligi algorytmicznej.
    • więcej
    • Projekt Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo
    • Projekt Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo

    • 30.11.2021 11:31
    • Projekt Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo wpisuje się w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa określone przez MEiN na rok szkolny 2021/2022, tj. pkt.4.
     (Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne).
    • więcej
  • Logowanie

 • Librus Synergia
 • Znajdziesz naszą szkołę również na: