• Godziny pracy biblioteki szkolnej
    • Godziny pracy biblioteki szkolnej

    • 22.03.2023 14:18
    • Szanowni Uczniowie i Rodzice,

               Z wypożyczalni szkolnej korzystamy zgodnie z ustalonymi wcześniej procedurami (zakrywanie nosa i ust, dezynfekcja rąk, maksymalnie dwóch uczniów w wypożyczalni, odległość względem siebie 1,5m-2m).

       Książki można również zamówić przez aplikację TEAMS, złożyć zamówienie  u p. Małgorzaty Szydłowskiej (nauczyciel-bibliotekarz) oraz ustalić datę i godzinę odbioru.

                                                    Zapraszam, Małgorzata Szydłowska

    • więcej
    • Biblioteka online
    • Biblioteka online

    • 02.04.2021 10:02
    • W czasie pandemi proponujemy Wam korzystanie z zasobów multimedianych na platformach edukacyjnych.
    • więcej
   • Logowanie

  • Librus Synergia
  • Znajdziesz naszą szkołę również na: