• Konkurs na Jajko Wielkanocne

     05.03.2021

     Przedmiotem konkursu jest „Jajko Wielkanocne” wykonane ze styropianu. Wysokość 8 lub 10 cm. Jajko ozdabiamy dowolną techniką i przynosimy do godz. 13:30 do 15 marca 2021r.  do kartonów umieszczonych przy wejściu do szkoły. Jajka przed konkursem poddane zostaną kwarantannie. Po konkursie jajka zostaną wystawione na stoisku misyjnym w kościele p.w.  Św. Krzyża w Szczecinie. Dochód ze sprzedaży prac konkursowych przeznaczony będzie na wsparcie dzieci z Kenii. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 1-3 oraz 4-5.

    • DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO

     10.02.2021

     Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego to święto ustanowione w czasie 30. Sesji Konferencji Generalnej UNESCO 17 listopada 1999 roku i obchodzone corocznie 21 lutego.

     Śwoięto upamiętnia wydarzenia w mieście Dhace (obecnie stolica Bangladeszu), gdzie w 1952 roku pięciu studentów uniwersytetu zginęło podczas pokojowej demonstracji, w trakcie której domagali się nadania językowi bengalskiemu statusu jednego z dwóch języków urzędowych w Bengalu Wschodnim, należącym wówczas do Pakistanu. Oficjalnie rząd Pakistanu ogłosił bengalski językiem urzędowym w 1956 roku, po wielu latach sporów, a 21 lutego to obecnie święto narodowe w Bangladeszu.

     Otaczający świat jest taki, jakim potrafimy go opisać. Niewątpliwie najczęściej używamy do tego języka ojczystego. Język ojczysty to jednak coś więcej niż tylko możliwość wyrażania osobistych myśli. To przecież także skarbnica naszej kultury i doświadczeń.

     Dlatego powinniśmy szczególnie dbać o jego kultywowanie, wyrażające się właśnie przez dbałość o poprawność językową naszych wypowiedzi i tekstów pisanych (także tych krótszych, takich jak e-mail czy sms).

     W naszej szkole 22 lutego 2021 roku przyłączymy się do obchodów Dnia Języka Ojczystego:

     Klasy 4  - wykonają kolaż ortograficzny i odkodują ukryte informacje

     Klasy 5 – rozwiążą krzyżówki

     Klasy 6 – wezmą udział w konkursie na opowiadanie twórcze inspirowane kartami Dixit

     Klasy 7 – poprawią błędy językowe w zaproponowanych zdaniach.

     Klasy 8 – wezmą udział w quizie lekturowym (Kahoot lub Quizziz)

    • Półkolonie zimowe 2021r.

     18.01.2021

     W czasie ferii zimowych 24 uczniów SP3 uczestniczyło w półkoloniach zimowych odbywających się w naszej szkole.

      

     W programie zajęć były m.in. gry i zabawy ruchowe w sali gimnastycznej, szukanie skarbów, zajęcia plastyczne, "Mam Talent", zabawy na boisku szkolnym, piesze wycieczki oraz różne konkursy z nagrodami.

     Uczestnicy półkolonii wzięli także udział w przedstawieniu, które specjalnie dla nich zagrali aktorzy teatru "Gwitajcie". Ostatnia atrakcja odbyła się w piątek i była nią zabawa z DJ-em. Na zakończenie wszystkie dzieci, które uczestniczyły w półkoloniach otrzymały dyplom wraz z upominkiem.

     Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wspaniale spędzony tydzień.

     Miło nam było być z Wami w tym czasie.

     Opiekunowie półkolonii

     Nowa galeria Półkolonie zimowe 2021r. została dodana do albumu fotograficznego.

    • Powrót uczniów klas I-III na zajęcia stacjonarne

     15.01.2021

     Drodzy Rodzice!

     Od poniedziałku 18 stycznia 2021 r. uczniowie klas I – III  wracają do szkoły, do  tradycyjnego nauczania.

     Wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak bardzo dzieci oczekiwały na przywrócenie zajęć stacjonarnych, na bezpośredni kontakt z nauczycielem, na możliwość rozmowy i zabawy z rówieśnikami, nawet w ograniczonym wymiarze. Dzieci wiedzą już, że sytuacja zagrożenia epidemiologicznego niesie ze sobą wiele ograniczeń - nie wolno przytulić koleżanki na powitanie, dzielić się śniadaniem, pożyczać swoich przyborów, nie wolno wyjść z klasą do kina czy muzeum. Bardzo proszę, przypomnijmy dzieciom dlaczego tak się dzieje. Mówmy w domu i w szkole o konieczności zachowania reżimu sanitarnego i dystansu od innych osób. Wspólnie brzmiący komunikat, przekazywany przez pracowników szkoły i rodziców sprawi, że dzieci będą postępować właściwie. Wsparcie rodziców jest dla dziecka bardzo ważne,a rozmowa pozwoli na ujawnienie ich wahań, lęków i umożliwi zorganizowanie pomocy.

     Od 18 stycznia zarówno dzieci, rodziców i pracowników szkoły obowiązują następujące wymogi i zalecenia dotyczące higieny i bezpieczeństwa:

     • Wejście  do szkoły wyłącznie z osłoną ust i nosa,
     • Mycie i dezynfekcja rąk po wejściu,
     • Poruszanie się w przestrzeniach wspólnych z osłoną ust i nosa,
     • Zachowanie dystansu (co najmniej 1,5 metra),
     • Opiekunowie odprowadzający dzieci nie mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły,
     • Podczas przyprowadzania dzieci opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

     Przypominam zasady organizacji pracy szkoły:

     Organizacja lekcji

     • Każda klasa  ma zajęcia lekcyjne w jednej, wyznaczonej sali,
     • Uczniowie mają stałe miejsca w sali,
     • W celu zachowania dystansu społecznego dzieci z poszczególnych klas wchodzą do szkoły różnymi wejściami i kierują się do wyznaczonych szatni,
     • Zajęcia wychowania fizycznego będą odbywały się przede wszystkim na świeżym powietrzu, w razie konieczności pozostania w budynku – w sali sportowej,
     • Aby uniknąć tłoku przed toaletami podczas przerw, uczniowie mogą chodzić pojedynczo do toalety w czasie lekcji – obowiązuje mycie i dezynfekcja rąk.

     Organizacja przerw

     • Nauczyciel organizuje przerwę w zajęciach zgodnie z potrzebami uczniów, po upewnieniu się, że w miejscu spędzania przerwy nie przebywa inna klasa,
     • W miarę możliwości przerwy mogą być organizowane na świeżym powietrzu,
     • Nauczyciel nadzorujący daną salę lekcyjną pilnuje, aby była ona odpowiednio wywietrzona,
     • Po powrocie z przerwy obowiązuje mycie rąk,
     • Na początku przerwy śniadaniowej i po zjedzeniu posiłku uczniowie myją ręce.

     Organizacja pracy stołówki szkolnej

     • Przed wyjściem do stołówki podczas przerwy obiadowej oraz po powrocie dzieci myją ręce,
     • Do stołówki dzieci udają się pod opieką nauczyciela zgodnie z opracowanym harmonogramem,
     • W stołówce zajmują miejsca zgodnie ze wskazówkami nauczyciela zachowując konieczny dystans,
     • Ze względów sanitarnych w szkole nie ma możliwości zakupu jedzenia i wody. Proszę, aby dzieci przychodziły na zajęcia z zapasem napoju i drugim śniadaniem.

     Organizacja pracy świetlicy szkolnej

     • Świetlica szkolna prowadzi zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla uczniów klas I – III,
     • W świetlicy uczniowie przestrzegają wszystkich zaleceń dotyczących dystansu społecznego oraz reżimu sanitarnego,
     • Ze wzglądu na duże trudności z zachowaniem reżimu sanitarnego w świetlicy prosimy, aby w miarę możliwości zapewnić opiekę dzieciom przed i po zajęciach szkolnych,
     • W świetlicy uczniowie przestrzegają wszystkich zaleceń dotyczących dystansu społecznego oraz reżimu sanitarnego.

     UWAGA!

     Jeżeli Państwa dziecko wykazuje w domu objawy choroby (gorączka, kaszel, nudności lub ogólne osłabienie fizyczne) zachęcamy, aby pozostało w domu dla ogólnego bezpieczeństwa wszystkich (chorego dziecka, innych uczniów, nauczycieli, obsługi szkoły). Jednocześnie przypominam, że w takiej sytuacji wskazana jest konsultacja z lekarzem.

     Drodzy Państwo,

     życzę dzieciom udanego powrotu do zajęć, dobrych relacji z rówieśnikami oraz szczerych  rozmów z wychowawcami o ważnych dla nich problemach.

     Życzę także Państwu i uczniom zdrowia, a dzieciom ponadto radości ze wspólnego przebywania i wspólnej nauki.

     Serdecznie pozdrawiam Joanna Czyż

    • Uczniowie klas I-III wracają do nauki w szkole.

     13.01.2021

     Od 18 stycznia 2021r. uczniowie klas I-III wracają do szkoły na zajęcia stacjonarne.

     Powrót uczniów klas I-III do szkoły będzie możliwy jedynie w reżimie sanitarnym. Aby w sposób maksymalny zabezpieczyć zdrowie dzieci, rodziców i pracowników GIS, MEN i MZ przygotował wytyczne. Opracowane zasady mają na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa. 

     Zachęcamy Państwa do zapoznania się z wytycznymi. Powrót do szkoły od 18.01.2021r. klas 1-3 po feriach - wytyczne MEN,MZ i GIS z dn.11.01.2021.pdf

     Uczniowie klas starszych, tak jak do tej pory będą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych zdalnie z wykorzystaniem aplikacji MS TEAMS.  Tym samym od 18 stycznia 2021r. przedłużone zostaje zawieszenie zajęć dla uczniów klas IV-VIII. Lekcje we wszystkich klasach odbywać się będą zgodnie z dotychczasowym planem zajęć. Czas trwania jednostki lekcyjnej w klasach I-III wynosi 45 minut, natomiast w klasach IV-VIII około 30-40 minut.

     Opieka w świetlicy szkolnej

     Od poniedziałku 18 stycznia 2021r. szkoła zapewnia funkcjonowanie świetlicy szkolnej dla uczniów, których rodzice pracują zawodowo.

     Z poważaniem

     Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 Joanna Czyż

      

    • DYŻUR WAKACYJNY - PRZEDSZKOLE

     12.01.2021

     Szanowni Rodzice,

     Czasowe ograniczenie funkcjonowania szkoły w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wymusiło i nadal wymusza dokonywanie zmian w organizacji jej pracy. Aby w sposób maksymalny zabezpieczyć zdrowie dzieci, rodziców i pracowników oddziałów przedszkolnych w szkole oraz, aby ograniczyć przemieszczanie się dzieci pomiędzy przedszkolami, dyżury wakacyjne odbywać się będą wyłącznie w placówkach macierzystych.

     Chęć skorzystania z opieki przedszkolnej w czasie wakacji będziecie Państwo mogli zgłosić bezpośredni w swoim oddziale przedszkolnym w szkole.

     Zasady składania zgłoszeń:

     • do oddziałów przedszkolnych w szkole będą przyjmowane wyłącznie dzieci
      z macierzystej placówki, rodziców pracujących, którzy muszą wrócić do pracy i nie mają możliwości zapewnienia dziecku innej opieki;
     • obowiązkiem rodzica jest dołączyć do zgłoszenia zaświadczenie o zatrudnieniu. Zaświadczenie musi zawierać informację, że rodzic nie przebywa na opiece, urlopie macierzyńskim/rodzicielskim ani wychowawczym. Dyrektor ma prawo zweryfikować podane w zaświadczeniu informacje;              
     • dyrektor informuje rodziców o przyjęciu na dyżur wakacyjny poprzez zamieszczenie listy dzieci w szkole w widocznym miejscu;
     • rodzic ma obowiązek skutecznego poinformowania dyrektora o rezygnacji z przyznanego miejsca  najpóźniej do 12.06.2021 r.
     • dziecko może korzystać z dyżuru wakacyjnego przez okres nie dłuższy niż 4 tygodnie;
     • z wakacyjnej opieki będą mogły skorzystać wyłącznie dzieci, które w roku szkolnym 2020/2021 już uczęszczają do poszczególnych oddziałów przedszkolnych;
     • zainteresowani rodzice będą składać zgłoszenie w sprawie opieki wakacyjnej poprzez „wrzucenie” do urny w szkole wypełnionego druku. Konieczne będzie również podanie  w jakim terminie dziecko będzie przebywało w oddziale z określeniem liczby godzin pobytu;
     • o organizacji pracy w okresie dyżuru wakacyjnego decyduje dyrektor;
     • rodzic nie może odwołać się od decyzji dyrektora w związku z nieprzyjęciem dziecka na dyżur.

     Okres pracy w trybie wakacyjnym trwa od 28 czerwca do 20 sierpnia

     23 sierpnia do 31 sierpnia – przygotowanie przedszkola do rozpoczęcia nowego roku szkolnego

     01 września 2021r. – rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

     TERMINY:

     - składanie zgłoszeń na dyżur w terminie od 18.01.2021r. do 29.01.2021r.

     - weryfikacja zgłoszeń w terminie 01.02.2021r. do 12.02.2021r.

     - podanie do wiadomości zakwalifikowanych dzieci w dniu 17.02.2021r.

     Wniosek na dyżur wakacyjny:

     -  Zgłoszenie o przyjęcie dziecka do przedszkola na dyzur.docx

     -  Zgłoszenie o przyjęcie dziecka do przedszkola na dyzur.pdf

     - druk złoszenia można również pobrać przy wejściu do budynku szkoły.

      

    • Pomoc psychologiczna – dla uczniów

     30.12.2020
     • Jesteś nastolatkiem?

     • Doświadczasz kryzysu w związku z sytuacją kwarantanny narodowej w okresie ferii?

     • Chciałabyś/-łbyś z kimś o tym porozmawiać?

     Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 oferuje bezpłatną pomoc psychologiczną dla uczniów z terenu naszej poradni. Osoby, które doświadczają sytuacji kryzysowej z powodu pandemii mogą skorzystać z konsultacji.

     Warunkiem skorzystania z pomocy jest wcześniejsze telefoniczne ustalenie terminu w sekretariacie PPP1 tel. 91 433 30 12 . Konsultacja niepełnoletnich uczniów wymaga zgody rodzica/opiekuna prawnego. Młodzież powyżej 18 r. ż może zgłosić się i uczestniczyć w konsultacjach samodzielnie.

     Istnieje możliwość bezpośrednich spotkań w poradni, rozmów telefonicznych lub wideorozmowy za pośrednictwem Skype’a, Formuła spotkań będzie uzależniona od odgórnych wytycznych w kwestii bezpieczeństwa i sytuacji epidemiologicznej oraz preferencji ucznia.

    • Uwaga! Półkolonia

     16.12.2020

     W związku z pandemią organizatorzy półkolonii w Szkole Podstawowej nr 3 w Szczecinie zdecydowali o ograniczeniu udziału osób z zewnątrz do minimum. 

     Dlatego też koszty pobytu dziecka ulega zmniejszeniu do kwoty 270 zł.

     Serdecznie zapraszamy!

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 3 w Szczecinie
   • sp3@miasto.szczecin.pl
   • sp3@miasto.szczecin.pl
   • sp3@miasto.szczecin.pl
   • 091 487 30 32
   • ul. Władysława Reymonta 23 71-276 Szczecin 71-276 Szczecin Poland
   • Sekretariat czynny w godzinach: od poniedziałku do piątku 08.00-15.00
  • Logowanie

 • Librus Synergia
 • Znajdziesz naszą szkołę również na: