• Płatność za obiady w miesiącu

      

     MARZEC 2020 r.

     Opłata za obiady w miesiącu marcu

      

     22 dni x 5,0 = 110,00

      

     Obiady wydawane będą od dnia 02.03.2020r.  (poniedziałek)

      

     Zapłaty przelewem należy dokona do dnia 05 marca 2020r.

      

      

     Nr konta: 80 1020 4795 0000 9302 0278 5236

      


     Płatności za obiady w miesiącu lutym 2020r.

     Opłata za obiad w miesiącu lutym 10 dni x 5zł = 50zł

     Obiady będą wydawane od dnia 3 lutego 2020r. (poniedziałek)

     Zapłaty przelewem należy dokonać do dnia 5 lutego 2020r.

     na nr konta 80 1020 4795 0000 9302 0278 5236