• Terminy postępowania rekrutacyjnego i terminy składania dokumentów do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na rok szkolny 2022/2023
   • Terminy postępowania rekrutacyjnego i terminy składania dokumentów do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na rok szkolny 2022/2023

   • 22.02.2022 08:12
   • Szanowni Rodzice,
    informujemy, że zostało opublikowane Zarządzenie Nr 48/22 Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023.  Zarządzenie zostało również zamieszczone na stronie systemu Nabór w zakładce Dokumenty.

    Dla przypomnienia informuję, że rodzice dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postepowania rekrutacyjnego. Wkrótce dostępny będzie wzór deklaracji.

   • Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na rok szkolny 2022/2023

    Informator rekrutacyjny dla rodziców.

    Deklarację kontynuacji edukacji przedszkolnej składają rodzice w swoim przedszkolu w dniach 22-28.02.2022r. do sekretariatu szkoły. 

     

     

    l.p. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
    1 Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 01.03.2022-18.03.2022 16.08.2022-19.08.2022
    2 Weryfikacja przez komisję rekrutacjyjną wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 21.03.2022-08.04.2022 22.08.2022-26.08.2022
    3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

    15.04.2022

    do godz. 15.00 

    29.08.2022
    4 Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia 19.04.2022-22.04.2022 30.08.2022
    5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

    25.04.2022

    do godz. 15.00

    31.08.2022

     

   • Wróć do listy artykułów
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 3 w Szczecinie
   • sp3@miasto.szczecin.pl
   • sp3@miasto.szczecin.pl
   • sp3@miasto.szczecin.pl
   • 091 487 30 32
   • ul. Władysława Reymonta 23 71-276 Szczecin 71-276 Szczecin Poland
  • Logowanie

 • Librus Synergia