• Rekrutacja do klasy I

    • Rekrutacja uzupełniająca do kl. I szkół podstawowych

     Szanowni Państwo,

     w związku z rozpoczynającym się 17.08.2020 r. postępowaniem uzupełniającym w rekrutacji do kl. I szkół podstawowych (Zarządzenie Nr 239/20 Prezydenta Miasta Szczecin z 15 maja zmieniające zarządzenie w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych) informuję o wolnych miescach w klasach pierwszych na rok szkolny 2020/2021.

     Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym
     terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół podstawowych, na rok szkolny
     2020/2021

     lp.                           Rodzaj czynności                                                                                      Termin w postępowaniu uzupełniającym 
     1 Zlożenie wniosku o przyjęcie do kl. I szkoły podstawowej wraz z dokuentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 17.-19.08.2020r.
     2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do kl. I szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 25-26.08.2020r.
     3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekruytacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 27.08.2020r.
     4 Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia. 28.08.2020r.
     5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 31.08.2020r.

      


     Szanowni Państwo,

     lista kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwialifikowanych do klasy I szkoły podstawowej zostanie wywieszona 19 czerwca 2020r. o godzinie 12.00 na drzwiach wejściowych do budnyku B.

     W dniach 19-26.06.2020r. do godziny 15.00 rodzice kandydata składają potwierdzenie woli przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia.

     Potwierdzanie woli przyjęcia (dotyczy tylko wniosków)  może odbywać się elektronicznie:  rodzic składa oświadczenie woli przyjęcia w wersji elektronicznej będąc zalogowanym na swoje konto w systemie (opcja dostępna tylko dla kandydatów zakwalifikowanych) - status kandydata zmienia się automatycznie z „zakwalifikowany” na „przyjęty”. 

     Na stronie naboru w zakładce „Dokumenty” opublikowana jest instrukcja dla rodziców dotycząca elektronicznego potwierdzenia woli przyjęcia dziecka oraz dodano zapis w zakładce „Aktualności”: https://nabor.pcss.pl/szczecin/szkolapodstawowa/aktualnosci . 

     Dodatkowo w zakładce „Dokumenty” zostanie zamieszczony wzór oświadczenia woli  (PDF) do pobrania dla tych rodziców, którzy wybiorą tradycyjny sposób potwierdzenia woli przyjęcia dziecka i złożą stosowne oświadczenie w szkole.

     W dniu 29 czerwca 2020r. o godzinie 15.00 wywieszona zostanie lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 


     Nowe terminy rekrutacji do klas I szkoły podstawowej

     Szanowni Państwo,

     poniżej znajduje się Zarządzenie nr 239/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15 maja 2020r. zmieniające zarządzenie w sprawie określania terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do I klas szkół podstawowych.

     Załącznik:

     1. Zarządzenie PM - harmonogram rekrutacji

     Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół podstawowych, na rok szkolny 2020/2021

     lp. Rodzaj czynności Termin w postepowaniu rekrutacyjnym
     1 Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  09.03.2020-27.03.2020
     2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 01.06.2020-16.06.2020r.
     3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwialifikowanych 19.06.2020 godz.12.00
     4 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia 19.06.2020-26.06.2020 do godz. 15.00
     5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 29.06.2020r. godz. 15.00

      


     Terminarz dalszych etapów rekrutacji wynikających z Zarządzenia Prezydenta MIasta Szczecin nr 158/20 - Zarzadzenie_zmieniajace_terminy_rekrutacji.pdf

     ,Z uwagi na stan pandemii terminy przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych określone w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Szczecin Nr 24/20 z dnia 17 stycznia 2020 r. zostały zmienione Zarządzeniem Prezydenta Miasta Szczecin Nr 158/20 z dnia 26 marca 2020 r. Oba dokumenty znajdują się na stronie naboru w aplikacji „Szkoła Podstawowa” w zakładce Dokumenty”:

     https://nabor.pcss.pl/szczecin/szkolapodstawowa/dokumenty

     Na chwilę obecną czasowe ograniczenie funkcjonowania szkół trwa do 24 maja (Rozporządzenie MEN z 9 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Dz. U. z 2020 r. poz. 642), więc terminy przeprowadzenia rekrutacji określone w Załączniku do Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin Nr 158/20 (zmieniającego harmonogram rekrutacji do kl. I szkół podstawowych) będą liczone od tej daty.

     Z uwagi na to, że czasowe ograniczenie funkcjonowania szkół może zostać jeszcze wydłużone, nie można wskazać konkretnej daty przeprowadzenia kolejnych etapów w postępowaniu rekrutacyjnym oraz zakończenia rekrutacji.

     Bardzo prosimy o śledzenie komunikatów zamieszczanych na stronie naboru, w zakładce Aktualności, gdzie na bieżąco publikowane  są wszelkie istotne dla rodziców informacje dotyczące rekrutacji do kl. I szkół podstawowych.


     Szanowni Państwo,

     w związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych z dniem 16.03.2020r. do 26.04.2020r. wejście wewnętrzne na teren szkoły zostaje zamknięte.

     Proszę o przesyłanie  wniosków do przedszkola oraz zgłoszeń i wniosków do klasy pierwszej w postaci skanu bądź zdjęcia na adres mailowy szkoły: sp3@miasto.szczecin.pl lub pozostawnie dokumentów w urnie rekrutacyjnej w godzinach 8.00-15.00 od poniedziałku do piątku.

     Orginał wniosku wraz z załącznikami należy dostarczyć do placówki w formie papierowej, w terminie 5 dni roboczych od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego.

     Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie drogą telefoniczną pod numerem 91 487 30 32 lub mailową: sp3@miasto.szczecin.pl.

     Pod koniec tygodnia zostanie również uaktywniona aplikacja w systemie elektronicznego naboru, przez którą będzie można przesyłać dokumenty do placówki pierwszego wyboru.

     Za utrudnienia przepraszamy.


     ZARZĄDZENIE NR 24/20 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych

     Zarządzenie nr 24 z 2020r.

     Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021

     Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej weaz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 09.03.2020-27.03.2020
     Weryfikacja przez komusję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 30.03.2020-14.04.2020
     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 17.04.2020r. godz. 12.00
      Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia 17.04.2020-24.04.2020
     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 27.04.2020r. godz. 15.00

     Pełny terminarz postępowania rekrutacyjnego do klasy I szkoły podstawowej znajduje się  w Zarządzeniu 24/20 Prezydenta Miasta Szczecin.

      

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 3 w Szczecinie
   • sp3@miasto.szczecin.pl
   • sp3@miasto.szczecin.pl
   • sp3@miasto.szczecin.pl
   • 091 487 30 32
   • ul. Władysława Reymonta 23 71-276 Szczecin 71-276 Szczecin Poland
   • Sekretariat czynny w godzinach: od poniedziałku do piątku 08.00-15.00
  • Logowanie

 • Librus Synergia