• Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i terminy składania dokumentów do klas I na rok szkolny 2022/2023
   • Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i terminy składania dokumentów do klas I na rok szkolny 2022/2023

   • 08.12.2022 14:57
   • Szanowni Rodzice,

    informujemy, że zostało opublikowane Zarządzenie Nr 48/22 Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023 (link poniżej). Zarządzenie zostało również zamieszczone na stronie systemu Nabór w zakładce Dokumenty.

   • Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023

    l.p. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
    1 Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy I wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 01.03.2022-18.03.2022 16.08.2022-18.08.2022
    2 Weryfikacja przez komisję wniosków o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 28.03.2022-08.04.2022 24.08.222-26.08.2022
    3 `Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

    19.04.2022

    do godz. 15.00

    29.08.2022
    4 Potwierdzanie przez rodzica kandydatwa woli przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia

    20.04.2022-21.04.222

    do godz. 15.00

    30.08.2022
    5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nie przyjętych

    22.04.2022

    do godz. 15.00

    31.08.2022

     

   • Wróć do listy artykułów
  • Logowanie

 • Librus Synergia
 • Znajdziesz naszą szkołę również na: