• Dyżur wakacyjny 2023
   • Dyżur wakacyjny 2023

   • 24.01.2023 11:52
   • Szanowni Rodzice,
    oddział przedszkolny, jako placówka nieferyjna, funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący oddział przedszkolny na wspólny wniosek dyrektora i rady rodziców zgodnie z §12 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 28.02.2019r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.
    • Chęć skorzystania z opieki przedszkolnej w czasie wakacji będziecie Państwo mogli zgłosić bezpośrednio w swoim oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej
     
   • Zasady dyżuru wakacyjnego w roku 2023:

    • praca w trybie wakacyjnym trwa od 26 czerwca 2023r. do 25 sierpnia 2023r.
    • w celu zapewnia dzieciom bezpieczeństwa, przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych nie będą prowadziły opieki dla dzieci z innych placówek, lecz wyłącznie dla dzieci z placówek macierzystych
    • dyżur wakacyjny w roku bieżącym będzie organizowany w oddziale przedszkolnym w terminie od 26 czerwca do 25 sierpnia (nie dłużej 5 tygodni)
    • z dyżuru będą mogły skorzystać wyłącznie dzieci uczęszczające w bieżącym roku szkolnym do oddziału przedszkolnego
    • podstawą zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego na okres wakacyjny będzie karta zgłoszenia, którą będzie wydawało przedszkole macierzyste
    • do oddziału przedszkolnego przyjmowane będą wyłącznie dzieci rodziców pracujących, obowiązkiem rodzica jest dołączyć do zgłoszenia zaświadczenie o zatrudnieniu
    • harmonogram zgłaszania dziecka na pobyt wakacyjny:

    a. od 1.02.-10.02.2023 - przyjmowanie od rodziców ,,kart zgłoszenia"

    b. 27.02.2023 - podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny

    • rodzic będzie miał obowiązek poinformowania dyrektora oddziału przedszkolnego o rezygnacji z korzystania z dyżuru wakacyjnego do 09.06.2023r.

     

   • Wróć do listy artykułów
  • Logowanie

 • Librus Synergia
 • Znajdziesz naszą szkołę również na: