• Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych
   • Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych

   • 08.12.2022 12:20
    • Rekrutacja do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022
     Rekrutacji dokonuje się przez stronę internetową:
     nabor.pcss.pl/szczecin
    • Uprzejmie informujemy, że termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zostanie przesunięty. Wnioski o przyjęcie będą mogli Rodzice składać od dnia 4 marca 2021 r. do dnia 24 marca 2021 r. za pośrednictwem systemu Nabór.

     Jednocześnie informujemy, że przesunięciu ulegną również pozostałe terminy postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, na rok szkolny 2021/2022 wskazane w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Nr 35/21 z dnia z dnia 22 stycznia 2021 r.

     Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie rekrutacji do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022

     Wnioski do oddziału przedszkolnego składane podczas procesu rekrutacji powinny być składane w języku polskim albo wraz z tłumaczeniem na język polski.

     Informator rekrutacyjny dostępny jest również na stronie internetowej NABÓR w zakładce INFORMATOR 

     Informator nowe terminy rekrutacji do oddziału przedszkolnego

     Informujemy, że zgodnie z art.153 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020r. poz. 910 ze zm.), rodzice dzieci przyjętych do przedszkola/oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej corocznie składają na kolejny rok deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu/w tym oddziale przedszkolnym w szkole,w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego. W związku z powyższym zgodnie z zarządzeniem 35/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 22 stycznia 2021r. nabór rozpoczyna się w dniu 01 marca 2021, natomiast rodzice składają deklaracje od dnia 22 lutego 2021r. do rozpoczęcia naboru. Bardzo proszę o zachowanie tych terminów.

     DEKLARACJA.pdf 

     Klauzula RODO.

     Wypenione dokumenty należy wydrukować, podpisać i złożyć w urnie podawczej przy wejściu do szkoły.

     Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
     Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnanie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 04.03.2021r.-24.03.2021r.
     Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 25.03.2021r.-14.04.2021r.
     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrytacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 21.04.2021r. do godz. 15.00
     Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia 22.04.2021r.-26.04.2021r.
     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 28.04.2021r. do godz. 15.00

      

     Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych zostanie umieszczona w widocznym miejscu, w siedzibie placówki, lub będzie dostępna dla kandydata na stronie Naboru na jego indywidualnym koncie. 

   • Wróć do listy artykułów
  • Logowanie

 • Librus Synergia
 • Znajdziesz naszą szkołę również na: