• Rekrutacja do klasy I
   • Rekrutacja do klasy I

   • 10.03.2021 10:31
   • Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
    Złożenie wniosku  przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 01.03.2021r.-19.03.2021r.
    Wreyfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzajacyh spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 29.03.2021r.-09.04.2021r.
    Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych  26.04.2021r. do godz. 15.00
    Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia 19.04.2021r.-21.04.2021r. do godz. 15.00
    Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przjętych i kandydatów nieprzyjętych 23.04.2021r. do godz. 15.00
   • Wróć do listy artykułów
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 3 w Szczecinie
   • sp3@miasto.szczecin.pl
   • sp3@miasto.szczecin.pl
   • sp3@miasto.szczecin.pl
   • 091 487 30 32
   • ul. Władysława Reymonta 23 71-276 Szczecin 71-276 Szczecin Poland
  • Logowanie

 • Librus Synergia