• Dokumenty
    • Dokumenty

    • 03.02.2021 11:24
    • Dokumenty niezbędne do wydania opini o uczniu naszej szkoły:
    • więcej
    • Stypendia szkolne
    • Stypendia szkolne

    • 16.02.2021 12:37
    • Stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie (miesięczny dochód na 1 osobę nie przekraczający kwoty 528,00 zł netto) do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, a w szczególności gdy w rodzinie występuje:
    • więcej
   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa nr 3 w Szczecinie
    • sp3@miasto.szczecin.pl
    • sp3@miasto.szczecin.pl
    • 091 487 30 32
    • ul. Władysława Reymonta 23 71-276 Szczecin
    • Sekretariat czynny w godzinach: od poniedziałku do piątku 08.00-15.00
    • sp3@miasto.szczecin.pl
   • Logowanie

  • Librus Synergia