• Wracam czasowo do nauki zdalnej
   • Wracam czasowo do nauki zdalnej

   • 08.04.2021 12:24
   • Do 18 kwietnia uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych będą uczyli się zdalnie - to najważniejsza zmiana w funkcjonowaniu szkoły wprowadzona z powodu pogarszającej się sytuacji epidemiologicznej. 

    Nowe zmiany obowiązują od 10 kwietnia do 18 kwietnia.

   • Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju, od 10 kwietnia do 18 kwietnia, naukę w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie wszystkich klas naszej szkoły.

    Ponadto w tym okresie, dla dzici klas I-III, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, szkoła organizuje opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły. Warunkiem jest wniosek rodziców.

    Karta zapisu na świetlicę

    Co pozostaje bez zmian do 18 kwietnia

    Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 3 w Szczecinie nadal pracują w zmienionych warunkach organizacyjnych zgodnie z komunikatem Ministerstwa Zdrowia. 

    Szkoła zapewnia w oddziałach przedszkolnych opiekę wyłącznie dla dzieci rodziców wykonujących zawód medyczny i służ porządkowych w trakcie wykonywania zadań służbowych.


    Od poniedziałku, 9 listopada 2020 roku zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Tym samym, do 29 listopada br. przedłużone zostaje zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII naszej szkoły. Wszystkie oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 3 będą funkcjonowały bez zmian.

    Oznacza to, że uczniowie wszystkich klas Szkoły Podstawowej nr 3 – do 29 listopada 2020 roku będą uczyć się wyłącznie w trybie zdalnym z wykorzystaniem aplikacji MS TEAMS. Lekcje we wszystkich klasach odbywają się zgodnie z planem lekcji. Czas trwania jednostki lekcyjnej wynosi ok. 30 - 40 min.

    Nauka i opieka dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkole pozostaje bez zmian.

    Opieka w świetlicy

    Od poniedziałku, 9 listopada 2020 szkoła zapewnienia funkcjonowanie świetlicy szkolnej dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.

    Wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy w czasie obowiązywania zmienionych warunków pracy szkoły.

    Konsultacje dla zdających egzaminy

    W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych umożliwiamy uczniom klas ósmych konsultacje indywidualne lub w małych grupach. Szczegółowy plan działań przekazany zostanie przez wychowawców klas.

     

                                                                                                  Z poważaniem

                                                                                      Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3

                                                                                                  Joanna Czyż

   • Wróć do listy artykułów
  • Logowanie

 • Librus Synergia
 • Znajdziesz naszą szkołę również na: