Jesteś tutaj : Strona główna »  Rada Rodziców »  Inne informacje
 • RODO
 • Inne informacje
  PETYCJA OBYWATELSKA  RADY RODZICÓW W SPRAWIE BUDOWY BOISKA SZKOLNEGO

                                                                                           Szczecin, dnia                                                                                          27.01.2014r.
           
   
                                                                           Prezydent Miasta Szczecin
  Piotr Krzystek
  Urząd Miasta Szczecin
  pl. Armii Krajowej 1
  70-456 Szczecin
   
   
   
   
   
  PETYCJA OBYWATELSKA
  w sprawie budowy boiska przy Szkole Podstawowej nr 3 i Gimnazjum nr 1
   
   
  My niżej podpisani, zwracamy się do kół decyzyjnych miasta Szczecina, Prezydenta Miasta Szczecin i Radnych Miasta Szczecin z apelem i prośbą, o wszczęcie procedury realizacji projektu budowy obiektu sportowo- rekreacyjnego o charakterze otwartym.
  Miejscem realizacji projektu pn. „Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej, otoczonego bieżnią tartanową oraz zewnętrznego ogródka – siłowni/fitness” jest teren przy ul. Reymonta 23 położony między dwoma szkołami: Szkołą Podstawową nr 3 i Gimnazjum nr 1 w Szczecinie. Po dokładnej analizie argumentów za i przeciw realizacji projektu, zdecydowanie i kategorycznie stwierdzamy, że wybudowanie tego obiektu jest konieczne  i musi on powstać w najkrótszym możliwym terminie, tzn. w roku 2014 r.
  Nie znamy powodu dla którego ten obiekt miałby nie powstać.
  Wybudowanie tego boiska jest absolutnie niezbędne do realizacji planów dydaktycznych obu szkół. Brak realizacji tego projektu spowoduje pogłębianie się deficytu aktywności fizycznej  sześciuset uczniów tych placówek, a każda zwłoka w czasie wpłynie na pogorszenie się tej, i tak  dramatycznej sytuacji. Ludzie, dla których ten obiekt jest ważny, chcą przerwać serię nieszczęśliwych rozwiązań w tej sprawie z czasu minionego, na który nie mamy już wpływu.
  Nasz projekt przedstawiony w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2014 poparło około 900 podatników i wyborców,  dla których  ta sprawa jest bardzo ważna, a problem palący. Nasze starania o realizację tego obiektu spotykają się z  nieustającym i gorącym poparciem Rady Osiedla Pogodno. W planowanym miejscu inwestycji rozpatrywany był projekt realizacji boisk w ramach programu rządowo- samorządowego ORLIK. Gdyby nie kilkadziesiąt centymetrów, których zabrakło, mielibyśmy już dawno w tym miejscu piękny sportowy obiekt. Nasza frustracja zamieniła się w potrzebę działania i zrodziła w nas myśl, że jego  otwarcie, które zaplanowaliśmy z wiarą w naszych sercach na wrzesień tego roku, będzie początkiem  społecznego programu aktywizacji fizycznej dzieci i dorosłych w tym rejonie miasta. Program ten ma roboczy tytuł „Mamy się gdzie ruszać dla zdrowia, więc róbmy to‘’.
  Wspólnie doszliśmy do wniosku, że budowa boiska będzie fundamentalnym krokiem w kierunku zapoczątkowania zmian w świadomości naszych dzieci i współobywateli, do zbudowania w nich wiary i przekonania, że nasze zdrowie jest w naszych rękach. Aby ta prosta i krzepiąca idea została zrealizowana, niezbędne są drobne,  jak na wielkość miasta, ale niezbędne korekty w Budżecie Finansowym Szczecina na rok bieżący. Nasze wspólne pieniądze możemy tu wydać w mądry sposób, o co apelujemy do organów decyzyjnych, kierując z olbrzymią nadzieją tę petycję.
  Koszt budowy ogólnodostępnego boiska  zgodnie  z kosztorysem wykonanym w ramach projektu Budżetu Obywatelskiegowyniósł  752 132,00 zł.
   
   
                                                                                    Z poważaniem
  przewodniczący RR SP3 – p. Aleksander Chmara
  Szkoła Podstawowa nr 3, im. J. Słowackiego
  ul. Reymonta 23, 71-276 Szczecin
   
                                                            
   
  przewodniczący RR GM1 – p. Dariusz Paradowski
  Do wiadomości:
  1.     Dyrektor Wydziału Oświaty
  Beata Misiak
  Urząd Miasta Szczecin
  pl. Armii Krajowej 1
  2.     Komisja ds. Edukacji
  Urząd Miasta Szczecin
  pl. Armii Krajowej 1
  3.     Komisja ds. Sportu
  Urząd Miasta Szczecin
  pl. Armii Krajowej 1
  4.     Rada Osiedla Pogodno
  ul. Krasińskiego 6
  71-333 Szczecin
  5.     Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3
  Joanna Czyż
  71-276 Szczecin, ul. Reymonta 23
  6.     Dyrektor Gimnazjum nr 1
  Olga Szpejnowska
                                               71-276 Szczecin, ul. Reymonta 23
  Szkoła Podstawowa nr 3 w Szczecinie im. Juliusza Słowackiego.

  ul. Reymonta 23
  71 - 276 Szczecin

  telefon/fax: (0 - 91) 48 730 32